JAKABE Projekty Spółka z o.o. jest pracownią projektową prowadzoną przez mgr inż arch. Wojciecha Jakubowskiego. Jest wynikiem połączenia wieloletniego doświadczenia, warsztatu inżynierskiego, pasji tworzenia. Pozwala nam to w profesjonalny i odpowiedzialny sposób, pomimo istniejących ograniczeń i uwarunkowań, sprostać oczekiwaniom naszych klientów, nie rezygnując przy tym z aspiracji twórczych. Obecnie Pracownia prowadzona jest przez Wojciecha Jakubowskiego wraz z zespołem.
Pracownia zajmuje się kompleksową obsługą całości procesu inwestycyjnego, od koncepcji, poprzez projekty architektoniczno-budowlane, konieczne ekspertyzy, opinie techniczne, uzgodnienia, po kosztorysy inwestorskie, obsługę marketingową i nadzór autorski.