JAKABE Projekty Spółka z o.o.
ul. Władysława Syrokomli 3/6, 30-102 Kraków
tel. (+48)603912089
jakabe@jakabe.pl

Pracownia
ul. Władysława Syrokomli 3/5, 30-102 Kraków

NIP 677-234-18-79
REGON 121220080
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000355624