JAKABE Projekty Spółka z o.o.
30-198 Kraków, ul. W. Weryhy-Darowskiego 17/4
tel. (+48)603912089
www.jakabe.pl
jakabe@jakabe.pl

Pracownia
ul. Władysława Syrokomli 3/5, 30-102 Kraków

NIP 677-234-18-79
REGON 121220080
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000355624